záhradná architektúra

Ponúkame komplexné spracovanie projektovej dokumentácie diel záhradnej architketúry s ich následnou realizáciou.

Záhrada je ako malý vesmír, kde neustále prebiehajú prírodné procesy. Jej príbeh sa navrhnutím a založením iba začína. Záhrada zreje, starne a mení sa v ročných obdobiach.  Dobre založená záhrada prináša veľa radostí a málo starostí. Veľa radostí s priateľmi, rodinou, z vlastnej úrody a málo starostí s údržbou.

Návrh záhrady

Hľadáme jednoduché riešenia, ktoré majú iskru a záhrade dávaju zmysel. Každý priestor je jedinečný svojím zadaním. V návrhu vyriešime chodníky, úložne priestory, vstupný priestor domu, hracie a relaxačné pvky. Riešime funkčné aj estetické požiadavky. Zohľadnujeme podmienky, ktoré laickému oku uniknú ako mikroklimatické podmienky, svetlo, pôdu, vietor a vlahu.

Prečo záhradný architekt

Záhradny architekt sa pozrie na Váš pozemok okom profesionála. Do výsledného diela prináša svoju kreativitu, nápady a skúsenosť. Každý návrh je originálny a svojou podstatou je umelecké dielo. V záhrade však okrem estetiky treba zohľadniť aj technickú stránku realizácie. Práca s terénom a výškami, pevnými aj mobilnými prvkami, s vodou a rastlinstvom sú niektoré z nástrojov, ktoré dotvárajú celok. 

Princípy našej tvorby

Pri vytváraní záhrady si ceníme jej celkovú prirodzenosť. Namiesto ohýbania priestoru sa snažíme nájsť záhradu, ktorá do daného priestoru patrí. Predpokladáme jej vývoj v čase a hľadáme riešenia, ktoré budú udržateľné. Výtvarné zobrazenie by malo vhodne dopľňať budovu.

Ekológia a udržateľnosť

Aj svojou malou troškou sa snažíme prispieť k lepšiemu prostrediu na planéte. Na vhodných stanovištiach vysievame kvitnúce lúky, používame v prevahe domáce pôvodné dreviny, navrhujeme dažďové záhony. V záhradách sú obľúbené vyvýšené záhony na pestovanie plodín. Kde nie je dostatok vody, používame suchomilné rastliny. V záhradách sa nám najviac osvedčil prístup nepretvárania stanovišťa a výberu vhodných rastlinných druhov.

Realizácia záhrady

Pri zakladaní záhrady ponúkame viaceré možnosti spolupráce. Realizácia záhrady na kľúč, kedy zabezpečujeme celé dielo komplexne. V záhrade realizujemme terénne úpravy, automatické zavlažovacie systémy Hunter, založenie záhonov a výsadby rastlín, založenie trávniku. Čiastočne svojpomocná realizácia, kedy niektoré činnosti pokryjeme profesionálne a ostatné časti si zabezpečí investor. Kompletne svojpomoconá realizácia, pri ktorej sa môžeme spolupodielať formou autorského dozoru.