záhradná architektúra

Záhrada je pra nás nikdy nekončiaci proces prírodných dejov, ktoré navrhnutím a založením začínajú rozvíjať svoj príbeh…

Dobrý základ znamená dlhý čas, počas ktorého bude priestor fungovať a prinášať radosť. Pri práci je pre nás kľúčová budúca funkčnosť a estetické hľadisko s ohľadom na životné prostredie.

Návrh záhrady

Každému návrhu venujeme dostatok času. Ten je potrebný pre dobrý projekt záhrady. Preto za rok spracujeme len také množstvo projektov aby boli odovzdané v požadovanej kvalite. V štúdií je nosná idea, nápad, ktorý sa nesie celou záhradou spraví ju jedinečnou. Pozeráme na riešenie záhrady z viacerých strán tak, aby bola dizajnovo atraktívna a individuálne prispôsobená. Aby budúci priestor mal zmysel, cesty a chodníčky viedli prirodzene k svojmu cieľu, aby rastlinstvo počas roku ukázalo svoju premenlivosť a potešilo oko. V neposlednom rade zohľadňujeme stanovištné podmienky, svetlo, pôdu a vietor.

Prečo záhradný architekt

Do výsledného diela prináša svoju kreativitu, nápady a skúsenosť. Každý návrh je originálny a svojou podstatou je umelecké dielo. V záhrade však okrem estetiky treba zohľadniť aj technickú stránku realizácie. Práca s terénom a výškami, pevnými aj mobilnými prvkami, s vodou a rastlinstvom sú niektoré z nástrojov, s ktorými pracuje. Záhradný architekt spracuje návrh a projekt záhrady na základe ktorého sa postupuje pri realizácií.

Princípy našej tvorby

Pri vytváraní záhrady si ceníme jej celkovú prirodzenosť. Namiesto ohýbania priestoru sa snažíme nájsť záhradu, ktorá do daného priestoru patrí. Predpokladáme jej vývoj v čase a hľadáme riešenia, ktoré budú udržateľné. Človek nemá slúžiť záhrade ale by mala byť jeho oázou príjemne stráveného času.

Ekológia a udržateľnosť

Aj svojou malou troškou sa snažíme prispieť k lepšiemu prostrediu na planéte. Na vhodných stanovištiach vysievame kvitnúce lúky, používame v prevahe domáce pôvodné dreviny, navrhujeme dažďové záhony. V záhradách sú obľúbené vyvýšené záhony na pestovanie plodín. Kde nie je dostatok vody, používame suchomilné rastliny. V záhradách sa nám najviac osvedčil prístup nepretvárania stanovišťa ale radšej výberu vhodných rastlinných druhov.

Realizácia záhrady

Pri zakladaní záhrady ponúkame viaceré možnosti spolupráce. Realizácia záhrady na kľúč, kedy zabezpečujeme celé dielo komplexne. V záhrade realizujemme terénne úpravy automatické zavlažovacie systémy Hunter, založenie záhonov a výsadby rastlín, založenie trávniku. Čiastočne svojpomocná realizácia, kedy niektoré činnosti pokryjeme profesionálne a ostatné časti si zabezpečí investor. Kompletne svojpomoconá realizácia, pri ktorej sa môžeme spolupodielať formou autorského dozoru.