Projekt záhrady

Projekt záhrady a iných priestorov od nás má dve časti: kreatívnu štúdiu a časť technických výkresov

Štúdia - návrh zahrady

Základom spolupráce je osobné stretnutie. Na ňom sa oboznámime s miestom, požiadavkami na uživanie záhrady a celkové prevádzkové vzťahy. Prvému stretnutiu venujeme dostatok času. Čím lepšie miesto spoznáme a zadefinujú potreby tým lepší projekt záhrady vieme spracovať.

Štúdiu zahrady spracovávame v 2. variantách. Rieši prevádzkové vzťahy, umiestnenie požadovaných prvkov a v neposlednom rade dizajn. Hľadáme riešenia, ktoré nadväzujú na dom, vhodne ho dopĺňajú, rešpektujú prírodne danosti miesta a majú svoj osobitý charakter. Osoba záhradného architekta prináša do návrhu svoju kreativitu, skúsenosti a vnímanie miesta a súvislostí.

Príklady spracovania návrhu zahrady

Kramare
Dubovy Vrsok
Stupava
 

Ukážky štúdie v 3D zobrazení

3D2
3D1
3D22
 

Technická časť

Po sfinalizovaní vybranej 1.varianty štúdie sa ďalej spracovávajú výkresy v pre realizáciu záhradníckou firmou alebo svojpomocne

Osadzovací plán
Rieši výber vhodných druhov rastlín, ich umiestnenie v priestore. Skladbu vegetácie tvoria stromy a kry, podrastové poschodie záhonov a trvalkové záhony. Je veľa krásnych rastlín a druhov ktoré sa páčia. Nie všetky sa však hodia na dané stanovište a k vybranému dizajnu a nie všetky sa zmestia na jeden pozemok. Výseldkom zosúladenia parametrov je osadzovací plán.

Technické prvky a materiálové prevedenie
V záhrade sa vyskytuje množstvo technických prvkov ktoré treba vypočitať, nadizajnovať a materiálovo zladiť tak aby záhrada tvorila súrody celok. V projekte sa pozrieme na terasy schody, pergoly, vyvýšené nádoby, nadrozmerné kvetináče, vodné prvky.

Vytyčovací výkres

Sprievodná/Technická správa

Cenník projekčných prác

Každá záhrada je individuálne riešená, nižšie uvedené sú orientačné ceny

ŠTÚDIA

Rozloha do 150m2dohodou
Rozloha do 300m2od 200 EUR
Rozloha do 600m2od 400 EUR
Väčšie plochy podľa dohody

TECHNICKÉ VÝKRESY, 3D VIZUALIZÁCIE

Cena podľa dohody, závisi od rozsahu spracovania a náročnosti riešenia

osadzovaci plan
vytycovacibager
zahradny domcek