Návrh záhrady | Pezinok - Senec - Bratislava - Trnava

Projekt záhrady a iných priestorov od nás má dve časti: kreatívnu štúdiu a časť technických výkresov. Pre lepšiu predstavu sa spracováva vizualizácia záhrady.

Návrh zahrady - štúdia

Pôsobíme v týchto lokalitách:

  • Pezinok
  • Modra
  • Senec
  • Bratislava
  • Malacky
  • Trnava

Ako postupujeme ?

…na začiatku spolupráce je osobné stretnutie. Na ňom sa oboznámime s miestom, Vašimi požiadavkami a očakávaniami. Prvému stretnutiu venujeme dostatok času, rozprávame sa aké štýly sa zákazníkovi páčia, ako trávi čas, aké prvky by chcel mať v záhrade použité. Čím lepšie zákazníka a pozemok spoznáme tým lepší projekt záhrady vieme spracovať.

Štúdiu záhrady navrhujeme v 2. variantách. Rieši prevádzkové vzťahy, chodníky a cestičky, umiestnenie plánovaných prvkov a solitérných rastlín a v neposlednom rade dizajn záhrady. Hľadáme riešenia, ktoré nadväzujú na dom, vhodne ho dopĺňajú,  prepoja interiér s exteriérom a prinesú zázemie útočišťa pre chvíle oddychu prípadne aj práce z domu.

Príklady spracovaných štúdií

Kramare
Dubovy Vrsok
Stupava
 

Ukážky štúdie v 3D zobrazení

3D2
3D1
3D22
 

Technická časť

Po sfinalizovaní vybranej 1.varianty štúdie sa ďalej spracovávajú výkresy pre realizáciu.

Osadzovací plán
Rieši výber vhodných druhov rastlín, ich umiestnenie v priestore. Skladbu vegetácie tvoria stromy a kry, podrastové poschodie záhonov a trvalkové záhony. Je veľa krásnych rastlín a druhov, ktoré sa páčia. Nie všetky sa však hodia na dané stanovište a k vybranému dizajnu a nie všetky sa zmestia na jednu záhradu. Výseldkom zosúladenia parametrov je osadzovací plán.

Technické prvky a materiálové prevedenie
V záhrade sa vyskytuje množstvo technických prvkov, ktoré treba vypočitať, nadizajnovať a materiálovo zladiť tak aby výsledná záhrada tvorila súrody celok. V projekte sa pozrieme na terasy, schody, pergoly, vyvýšené nádoby, nadrozmerné kvetináče, vodné prvky a ostatné miesta.

Vytyčovací výkres

Bez vytyčovacieho výkresu by bolo založenie záhrady len tak, od oka. Prepojenosť projektu záhrady a reality by sa stratila v náhodnom rozmiestnení prvkov. Preto aj tento graficky nezaujímavý výkres má svoje opodstatnenie, najmä ak plánujete svojpomocnú realiizáciu záhrady.

Sprievodná/Technická správa

osadzovaci plan
vytycovacibager
zahradny domcek