Projekt záhrady

Projekt záhrady a iných priestorov od nás má dve časti: kreatívnu štúdiu a časť technických výkresov. Pre lepšiu predstavu sa spracováva vizualizácia záhrady.

Štúdia - návrh zahrady

Ako postupujeme ?

…na začiatku spolupráce je osobné stretnutie. Na ňom sa oboznámime s miestom, Vašimi požiadavkami a očakávaniami. Prvému stretnutiu venujeme dostatok času, rozprávame sa aké veci sa zákaznikovi páčia ake nie, k akým činnostiam inklinuje, aké prvky by chcel mať v záhrade. Čím lepšie zákaznika a pozemok spoznáme tým lepší projekt záhrady vieme spracovať.

Štúdiu záhrady predstavujeme v 2. variantách. Rieši prevádzkové vzťahy, chodníky a cestičky, umiestnenie plánovaných prvkov a solitérných rastlín a v neposlednom rade dizajn záhrady. Hľadáme riešenia, ktoré nadväzujú na dom, vhodne ho dopĺňajú,  prepoja interiér s exteriérom a prinesú zázemie útočišťa pre chvíle oddychu prípadne aj práce z domu. Osoba záhradného architekta prináša do návrhu svoju kreativitu, skúsenosti a vnímanie miesta a súvislostí.

Príklady spracovaných štúdií

Kramare
Dubovy Vrsok
Stupava
 

Ukážky štúdie v 3D zobrazení

3D2
3D1
3D22
 

Technická časť

Po sfinalizovaní vybranej 1.varianty štúdie sa ďalej spracovávajú výkresy v pre realizáciu záhradníckou firmou alebo svojpomocne

Osadzovací plán
Rieši výber vhodných druhov rastlín, ich umiestnenie v priestore. Skladbu vegetácie tvoria stromy a kry, podrastové poschodie záhonov a trvalkové záhony. Je veľa krásnych rastlín a druhov, ktoré sa páčia. Nie všetky sa však hodia na dané stanovište a k vybranému dizajnu a nie všetky sa zmestia na jednu záhradu. Výseldkom zosúladenia parametrov je osadzovací plán.

Technické prvky a materiálové prevedenie
V záhrade sa vyskytuje množstvo technických prvkov, ktoré treba vypočitať, nadizajnovať a materiálovo zladiť tak aby výsledná záhrada tvorila súrody celok. V projekte sa pozrieme na terasy, schody, pergoly, vyvýšené nádoby, nadrozmerné kvetináče, vodné prvky a ostatné miesta.

Vytyčovací výkres

Bez vytyčovacieho výkresu by bolo založenie záhrady len tak, od oka. Prepojenosť projektu záhrady a reality by sa stratila v náhodnom rozmiestnení prvkov. Preto aj tento graficky nezaujímavý výkres ma svoje opodstatnenie, najmä ak sa pustíte do svojpomocnej realiizácie záhrady.

Sprievodná/Technická správa

Cenník projekčných prác

Každá záhrada je individuálne riešenie, nižšie uvedené sú len orientačné ceny

ŠTÚDIA ZÁHRADY

Rozloha do 150m2dohodou
Rozloha do 300m2250 EUR
Rozloha do 600m2400 EUR
Väčšie plochy podľa dohody

TECHNICKÉ VÝKRESY, 3D VIZUALIZÁCIE

Cena podľa dohody, závisi od rozsahu spracovania a náročnosti riešenia

osadzovaci plan
vytycovacibager
zahradny domcek