Zahradná architektúra

V oblasti záhradnej architektúry zastrešujeme činnosti

Spracovanie projektovej dokumentácie

Kompletná projektová dokumentácia od štúdie po realizačný projekt pre krajinárske úpravy. V návrhom riešime  súkromné záhrady, bytové domy, obytné terasy, firemné areály a rozlohou menšie parkové celky. Projekty spracovávame pre fyzické osoby, stavebné a záhradnícke firmy, architektov.

Návrh záhradných stavieb

V rámci projektu záhrady riešime návrhy a materiálové riešenie pre záhradné domčeky, letné kuchynky, sauny, detské domčeky, pergoly, konštrukcie na drevo a pod.

Návrhy a projektová dokumentácia technických prvkov

V rámci projektu záhrady riešime okrem výsadieb vedenie chodníkov, osvetlenia, vodných prvkov, sedenia, ohnísk a prvkov drobnej architektúry.

Realizácia záhrady

Pre nami naprojektovanú záhradu zabezpečíme čiastkovú alebo kompletnú realizáciu.
Realizáciu riešime v našej réžií alebo subdodávateľsky.  Zabezpečujeme najmä terénne úpravy, závlahové systémy, zakladanie a výsadbu záhonov, stromov, zakladanie trávnikov. Výrobu techninckých prvkov ako terasy, chodníky, kvetináče na mieru, vodné prvky, kamenné prvky, lavičky apod riešime v spolupráci s miestnymi remeselnými dodávateľmi.

* tip pre remeselníkov - sme otovrení pre nové spolupráce - ak sa venujete práci s niektorým materiálom – drevo, kov, kameň a iné – a viete si predstaviť vašu prácu v našich realizáciach – pošlite nám ukážku vašich prác

Autorský dozor

Ak sa rozhodnete pre svojpomocnú realizáciu diela odporúčame spoluprácu formou autorského dozoru.
Autorský dozor pomôže s dodržaním idey a technickými riešeniami priamo na mieste.
Hodinová sadzba autorského dozoru je 20e/h + dopravné 0,50eur/km z Pezinka.
Autorský dozor projektu je možný aj v prípade zhotovenia diela inou realizačnou firmou.