Projekt

Projekt záhrady/ krajinársky projekt od nás má dve časti: kreatívnu štúdiu a časť technických výkresov

Štúdia

Štúdiu spracovávame v 2. variantách. Rieši prevádzkové vzťahy, umiestnenie požadovaných prvkov a v neposlednom rade dizajn. Hľadáme riešenia, ktoré nadväzujú na dom, vhodne ho dopĺňajú, rešpektujú prírodne danosti miesta a majú svoj osobitý charakter. Osoba záhradného architekta prináša do návrhu svoju kreativitu, skúsenosti a vnímanie miesta a súvislostí.

Príklady spracovania štúdie

Kramare
Dubovy Vrsok
Stupava
 

Ukážky štúdie v 3D zobrazení

3D2
3D1
3D22
 

Technická časť

Po sfinalizovaní vybranej 1.varianty štúdie sa ďalej spracujú výkresy v pre realizáciu záhradníckou firmou alebo svojpomocne

Osadzovací plán
Rieši výber vhodných druhov rastlín, ich umiestnenie v priestore. Skladbu vegetácie tvoria stromy a kry, podrastové poschodie záhonov a trvalkové záhony.

Technické prvky
Rozkreslenie riešenia neživých prvkov napr. schody, terénne zlomy, vodné prvky, drevené prvky…

Materiálové prevedenie
Výber vhodných materiálov po estetickej a funkčnej stránke – terasy, chodníky, sedenia…

Vytyčovací výkres

Sprievodná/Technická správa

Cenník projekčných prác

Každá záhrada je individuálne riešená, nižšie uvedené su orientačné ceny

ŠTÚDIA

Rozloha do 150m2od 200 EUR
Rozloha do 300m2od 250 EUR
Rozloha do 600m2od 400 EUR
Väčšie plochy podľa dohody

TECHNICKÉ VÝKRESY, 3D VIZUALIZÁCIE

Cena podľa dohody, závisi od rozsahu spracovania a náročnosti riešenia

osadzovaci plan
vytycovacibager
zahradny domcek